1. جهت رویت نتایج از منوی پرتال بر روی گزینه مسابقات کلیک نمائید

2. جهت رویت اطلاعات ورزشکاران ، مربیان و داوران از منوی پرتال بر روی گزینه بانک اطلاعات کلیک نمائید